PRO-2 Sail Regeneration®, the only & original chemical sail improvement

Purjeen regenerointi 2017-12-07T16:31:39+00:00

PRO-2 Purjeen Regenerointi®, nro 1 purjehduskäsittely

Optimizing impacts of RED GULL PRO-2 Sail Regeneration on a Dacron sail:

PRO-2 Purjeiden Regenerointi®

RED GULL PRO-2 Purjeiden Regenerointi® on purjeiden puhdistusprosessi muutamalla teknisellä lisäominaisuudella. Se ei nimittäin vain puhdista purjeita, vaan myös optimoi niiden kudosrakenteen ja uudistaa siten purjeen profiilin. Lopuksi purje saa pinnalleen säilyttävän käsittelyn, joka sitoo ja suojaa purjeen.

Käsittely koostuu seuraavista mekaanisista ja kemiallisista välivaiheista:

1.) Oksidoiva puhdistus, tarvittaessa kemiallisia ja manuaalisia lisävaiheita
2.) Kudosjännityksen tilapäinen relaksointi kemiallisesti

3.) Kude- ja loimilankojen uudelleensuuntaus kemiallisesti ja mekaanisesti
4.) Regeneroidun purjeen sitominen ja suojaus kemiallisesti, applikaatio käsin

Puhdistus/pesu

Purjeita liotetaan suurissa altaissa ja lian annetaan hitaasti irrota. Lopuksi purjeet huuhdellaan manuaalisesti. Emme vatkaa purjeita koneellisesti, jotta purje ei menetä kudosjännitystä tai lujuusominaisuuksiaan. Näin saavutamme ilman kankaan laadun heikkenemistä ne erinomaiset tulokset, jotka kansainvälinen lehdistö on riippumattomasti omilla testeillään todentanut.

Kankaan optimoiti

Seuraavassa työvaiheessa korjataan kudoslankojen kunto ja ne suunnataan uudelleen. Kemiallisen ja mekaanisen työstön avulla purje palautuu muotoonsa takaisin. Kemiallisen käsittelyn avulla voimme uudistaa venyneet ja vinoutuneet kuidut, kun taas mekaanisellä käsittelyllä korjaamme kude ja loimilankojen suuntausta.

Kudoksen kiinnitys

Jotta purje voi säilyttää muotonsa tulee se kyllästää. Tähän tarkoitukseen käytämme tekstiilinkäsittelyaineita, jotka yhdessä lujittavat purjetta sekä muodostavat ympäristön ja sään vaikutuksilta suojaavan, likaa hylkivän pinnan.

Ikääntyminen

Regeneroidut purjeet ikääntyvät samaan tapaan kuin uudet purjeet. Purjeiden Regenerointi® kuitenkin pidentää purjeiden ikää merkittävästi, varsinkin Dacron purjeet voidaan käsitellä useampaan kertaan.

Regenerointi on kestävän kehityksen mukainen ratkaisu purjeille!

Clip: One Design – Coffee Filter Race

The little clip below shows how well the RED GULL coatings protect your sail.

All 3 coffee filters were equipped with a keel weight consisting of 6 x 2 cm long, 4mm dia. wood screws.

The RED GULL PRO-2 chemicals kept their filters afloat. A product that made it not into our selection, had not enough water resistance to proof the filter.

This explains how the protection against mildew in laminated sails works. Keeping Laminate sails perfectly dry as the ones in the bottom photo, at the end of the clip, will pay back. Take a look in the gallery on the page about our laminate treatment, you will find these sails. (click here)

The X-Yachts 50 sails shown in that photo, are serviced since 2007 every 3 years acc. the RED GULL PRO-2 Laminate Conditioning, i.o. to keep the protective coating fully functional at any time. The owner was not willing to take any risks. Understandable considering the purchase price of such sails.

Due to the consistent functionality of the coating, these sails are still now – 10 years later – perfectly clean and in excellent technical condition!